چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷

آدرس دفتر مرکزی 

مشهد - بولوار شهید منتظری - نبش منتظری 7 - ساختمان ساپکو - طبقه 4

تلفن دفتر مرکزی : 62-38453260 - 051

ارتباط مستقیم مدیرعامل :   38453257 - 051

فکس دفتر مرکزی : 38453263 - 051

سامانه پیامکی : 3000990046- 50002003

آدرس سایت : خراسان رضوی - تایباد - دوغارون - منطقه ویژه اقتصادی دوغارون