حسین معلمی

معاونت فنی و عمرانی

 

محمد رستمی

مدیر اداری مالی

 

علیرضا قاسمی

مدیر سرمایه‌گذاری

 

حسین آقائی

مدیر اجرایی

0 نظر
تاریخ :‌شنبه ۸ دی ۹۷
نویسنده : محمدصادق شرقی