حسین معلمی

معاونت فنی و عمرانی

 

محمد رستمی

مدیر اداری مالی

 

علیرضا قاسمی

مدیر سرمایه‌گذاری

 

حسین آخوندزاده

مدیر اجرائی

0 نظر
تاریخ :‌یکشنبه ۲۵ شهریور ۹۷
نویسنده : محمدصادق شرقی