احمد یزدان پناه - رئیس هیات مدیره

به نمایندگی از سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی

 

محمد وجدانی  -  نائب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران وحدت تایباد

عزیزالله راستگو - عضو هیات مدیره

به نمایندگی از مجتمع انبارهای پایبار

علیرضا اصلی  -  عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری لیان کاوان کانیها

قهرمان یوسفی -  عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت تعاونی مرزنشینان گنجینه دوغارون

 

0 نظر
تاریخ :‌یکشنبه ۳۱ تیر ۹۷
نویسنده : محمدصادق شرقی