دکتر مرتضی بانک

مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی

قربان میرزایی

سرپرست محترم استانداری خراسان رضوی

دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی

نماینده محترم مردم تربت جام-تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی

دکتر جعفر آهنگران

معاون محترم مناطق ویژه اقتصادی حوزه مشاورت رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی

حسین شرافتی راد

فرماندار محترم شهرستان تایباد

 

0 نظر
تاریخ :‌پنج شنبه ۱۱ بهمن ۹۷
نویسنده : محمدصادق شرقی