منطقه ویژه اقتصادی دوغارون جهت ایجاد تسهیل در تردد ناوگان متردد بین محدوده منطقه ویژه و کشور افغانستان و سرعت بخشیدن به تشریفات کنترلی و نظارت دستگاه‌های ذیربط از عموم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی(با اولویت سهامداران) برای پروژه خرید، نصب و بهره‌برداری یک دستگاه X-Ray کامیونی دعوت به سرمایه‌گذاری می‌نماید.

متقاضیان محترم یا نماینده قانونی آنان می‌توانند حداکثر تا تاریخ 25/8/1397 پیشنهاد کتبی خود را به دفتر منطقه ویژه اقتصادی دوغارون واقع در آدرس مشهد - بلوار شهید منتظری - نبش منتظری 7 - ساختمان ساپکو - طبقه 4 - واحد یک، تحویل و رسید دریافت نمایند.

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون پس از بررسی در رد و یا قبول پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

0 نظر
تاریخ :‌شنبه ۱۲ آبان ۹۷
نویسنده : محمدصادق شرقی