چهارشنبه ۴ بهمن ۹۶
ساختمان اداری


ارتباط با مدیر عامل

دکتر ناصرالدین گرامی

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در زمینی به مساحت 8700 هکتار در سال 1387 به تصویب دولت وقت و در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شرکت توسعه و عمران دوغارون به عنوان سازمان مسئول تعیین گردیده است.